Info

Acid Gun 3 255 gp

2 lb.

Dragon Gun 5 505 gp

20 lb.

Dwarven Reciprocator 2 2,275 gp

15 lb.

Exploding Sheep 3 1,240 gp

10 lb.

Fishing Pole, Goblin 2 190 gp

1 lb.

Fishing Pole, Dwarven 4 390 gp

10 lb.

Glue Mine 1

85 gp/6

1/2 lb.

Glue Rifle 1

540 gp

20 lb.

Gnomish Death Ray 5 10,720 gp

70 lb.

Heat Wand 2 156 gp

1 lb.

Light Scope 3 190 gp

2 lb.

Undead Dislocator 3 128 gp

3 lb.

Zecker Devices

Was this article helpful?

0 0

Post a comment